Novice iz občin

DatumNaslovRubrikaUstanova
20.02.2018Javno naročilo za Storitve inženirja in nadzornika pri gradnjo objekta zimski bazen v Novi GoriciJavno naročilo Mestna občina Nova Gorica
16.02.2018Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Mestne občine Nova GoricaOdlok Mestna občina Nova Gorica
16.02.2018Objava namere o ustanovitvi stvarne služnosti pri nepremičninah parc. št. 1184/13 k.o. PrvačinaRazpisiMestna občina Nova Gorica
16.02.2018Krajevna skupnost Kanal objavlja Razpis - Javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega lokala v najemRazpis Občina Kanal ob Soči
15.02.2018Objava namere o ustanovitvi stvarne služnosti pri nepremičnini parc. št. 1956/1 k.o. Nova GoricaRazpisiMestna občina Nova Gorica
15.02.2018Objava namere o ustanovitvi stvarne služnosti pri nepremičninah parc. št. 4903/2 in 4903/5, obe k.o. BranikRazpisiMestna občina Nova Gorica
15.02.2018Namera o ustanovitvi stavbne praviceSporočilo za javnost Občina Kanal ob Soči
15.02.2018Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k. o. Ajdovščina Obvestila - občinske nepremičnineObčina Ajdovščina
14.02.2018Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec za gospodarske javne službe v Službi za gospodarske javne službe v Oddelku za gospodarstvo in gospodarske javne službe Mestne občine Nova GoricaRazpisiMestna občina Nova Gorica
13.02.2018Javno naročilo za izgradnjo energetskih nadzornih sistemov v 8 stavbah v Mestni občini Nova Gorica - NEKTEOJavno naročilo Mestna občina Nova Gorica
13.02.2018Namakalni sistem Gorenje PoljeJavna naročilaObčina Kanal ob Soči
12.02.2018Javni razpis o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018RazpisiMestna občina Nova Gorica
12.02.2018Obvestilo o popolni zapori ceste Deskle - GrilevščeSporočilo za javnost Občina Kanal ob Soči
09.02.2018Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018Odlok Mestna občina Nova Gorica
09.02.2018Spremembe javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018RazpisiMestna občina Nova Gorica
09.02.2018Objava namere o oddaji nepremičnine na prt. št. 404/1 k.o. Nova Gorica skupaj s poslovnim objektom - stavba 2726, v brezplačno uporabo. RazpisiMestna občina Nova Gorica
09.02.2018Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina za leto 2018Javni razpisiObčina Ajdovščina
07.02.2018Javni natečaj za prosto delovno mesto Višji svetovalec za inšpekcijske zadeveJavni natečajiObčina Kanal ob Soči
07.02.2018Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k. o. Ajdovščina Obvestila - občinske nepremičnineObčina Ajdovščina
07.02.2018Razpis za povračilo šolninRazpis Občina Kanal ob Soči
123456789 >>