Novice iz občin

Javno naročilo: Nakup vozil

Datum: 08.09.2017
Vir: Občina Ajdovščina
Rubrika: Javna naročila

Javno naročilo Nakup vozil je objavljeno na portalu javnih naročil pod zaporedno številko objave JN008035/2017-W01 , z dne 8. 9. 2017.

Naročnik ponudnike posebej opozarja, da morajo ponuditi vozilo katerega karoserija, tehnične lastnosti in oprema v celoti ustrezajo zahtevam naročnika, sicer bo ponudba šteta za nedopustno!

Rok za oddajo ponudb je do 20. 9. 2017, do 9. ure. Ponudnikil lahko postavljajo vprašanja v zvezi z javnim naročilom le preko portala javnih naročil, in sicer najkasneje do 15. 9. 2017, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Popravki dokumentacije - 18. 9. 2017

Obrazci - v Word formatu