Novice iz občin

Objava namere o ustanovitvi stvarne služnosti pri nepremičninah parc. št. 953 in 947, obe k.o. Nova Gorica

Datum: 05.03.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Razpisi

Objava namere o ustanovitvi stvarne služnosti pri nepremičninah parc. št. 953 in 947, obe k.o. Nova Gorica

Rok objave: od 5.3.2018 do 22.3.2018