Novice iz občin

Objava namere o oddaji nepremičnine v najem parc. št. 5483/3 k.o. Šmihel

Datum: 09.03.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Razpisi

Objava namere o oddaji nepremičnine v najem parc. št. 5483/3 k.o. Šmihel

Rok objave : od 9.3.2018 do 22.3.2018