Novice iz občin

Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k. o. Ajdovščina

Datum: 05.04.2018
Vir: Občina Ajdovščina
Rubrika: Obvestila - občinske nepremičnine

Na podlagi  48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina bo z zainteresiranim najemnikom sklenila neposredno najemno pogodbo, s katero bo oddala v najem, garažo št. 2 v Šturskem parku v Ajdovščini, ob Rizzatovi vili, za namen shranjevanja razne opreme, za določen čas 3 let z odpovednim rokom 3 mesecev.

Prostor ne izpolnjuje pogojev za izračun najemnine po četrti alineji 2. člena Pravilnika o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo (Uradni list št. 31/2008), zato se višina najemnine določi na osnovi ocene cenilca in znaša 0,50 eur/m2/mesec za profitne dejavnosti in 0,40 eur/m2/mesec za neprofitne dejavnosti.

Najemnik ne sme v prostoru izvajati storitve dejavnosti, temveč je ta namenjen le hrambi.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 8 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka:  3528-24/2011

Datum:    5. 4. 2018

Namera