Novice iz občin

Ne zamudite oddaje prispevkov in oglasnih sporočil za jesensko številko glasila Most

Datum: 14.09.2018
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Sporočilo za javnost

Prispevke za glasilo Most oddajte na našem spletnem portalu MojaObčina.si

http://www.mojaobcina.si/kanal-ob-soci .Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 05/3981225 ali nam pišete na e-pošto: matejka.maver@obcina-kanal.si .Zaželeno je, da teksti niso daljši od 2000 znakov oziroma 1/2 strani A4 format. V primeru, da so članki občutno daljši, si uredniški odbor pridružuje pravico do krajšanja le-teh, ob predhodnem obvestilu avtorja članka. Vsi, tako članki kot fotografije, morajo biti opremljeni z imenom avtorja. Fotografije naj bodo v formatu JPEG, primerne resolucije (min. 300 dpi), primerno velike resolucije in brez vodnega žiga, sicer niso ustrezne za tisk.Uredniški odbor glasila Most si pridružuje pravico odločanja, kateri prispevki bodo objavljeni v tiskani verziji in kateri ne. Vsi poslani prispevki pa bodo objavljeni na spletnem portalu http:www.mojaobcina.si/kanal-ob-soci .Možnost oglaševanja v glasilu MOSTV vsaki tiskani številki občinskega glasila Most lahko oglašujete in se na takšen način predstavite občankam in občanom občine Kanal.Oblikovana oglasna sporočila naj bodo v formatu JPEG ali PDF in ustrezne velikosti.Oglasna sporočila pošljite na naslov matejka.maver@obcina-kanal.si s pripisom »oglaševanje v Most-u«. Vse dodatne informacije v zvezi z oglaševanjem dobite na telefonu 05/ 39 81 225.Uredništvo