Novice iz občin

Javno naročilo Izgradnja ČN Dobravlje

Datum: 07.06.2019
Vir: Občina Ajdovščina
Rubrika: Javna naročila

Javno naročilo Izgradnja ČN Dobravlje je objavljeno na portalu javnih naročil pod št. JN003842/2019-B01 , z dne 7. 6. 2019.

Rok za oddajo ponudbe je do 5. 7. 2019, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki, preko informacijskega sistema e-JN .

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 28. 6. 2019, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Načrti in tehnična dokumentacija

Popisi

ESPD

Popravek zahteve ekonomskega pogoja