Novice iz občin

Odločba - vzpostavitev statusa javnega dobra na več nepremičninah

Datum: 10.06.2019
Vir: Občina Ajdovščina
Rubrika: Obvestila - občinske nepremičnine

 Gre za nepremičnine, ki so v naravi deli javnih cest - kategoriziranih lokalnih cest in javnih poti ter so kot take v splošni rabi. 

Odločba - vzpostavitev javnega dobra