Geografski informacijski sistemi

  Geografski informacijski sistemi občinam omogočajo učinkovito podporo pri urejanju prostora, pripravi prostorskih načrtov ter splošnemu pregledovanju vsebin, povezanih s prostorom. več informacij rss

Finance in davki

Davčni in finančni vidiki delovanja občin ter izvajanja razvojnih, predvsem infrastrukturnih projektov, so eden ključnih dejavnikov odločanja o razvoju lokalnih  skupnosti.
 • 24.04.2012 Uredba o zelenem javnem naročanju in njene spremembe

  Vlada je konec lanskega leta objavila Uredbo o zelenem javnem naročanju, ki je začela veljati sredi marca letošnjega leta. Ne glede na to Uredbo očitno čakajo dinamične spremembe, saj je Vlada do aprila Uredbo že dvakrat dopolnila.

več informacij rss

Projekti

Občinski projekti so zaokrožene celote ciljno usmerjenih aktivnosti, ki imajo omejene finančne, kadrovske in časovne vire. Ustrezno orodje za projektno vodenje občinam bistveno olajša izvajanje in spremljanje stanja projektov.
 • 20.04.2010 Nagrada za spletno aplikacijo za vodenje projektov

  Slovensko društvo informatika je na 17. konferenci »Dnevi Slovenske Informatike«, katerega letošnje sporočilo je »Uravnotežite naložbe, tveganja in razvoj za uspeh«, podelilo nagrade za najboljše projekte s področja informatike za leto 2010. Ob prisotnosti Predsednika Republike Slovenije, dr. Danila Türka in številnih eminentnih gostov s področja informatike in telekomunikacij, je Arctur d.o.o. prejel priznanje za 3. mesto za »Razvoj druge generacije spletnega sistema za projektno vodenje 4PM«. Prva nagrada je pripadla ZZZS za projekt »Prenova sistema KZZ«, druga pa Vrhovnemu sodišču RS za projekt »Prenova izvršilnih vpisnikov – elektronska izvršba«.

več informacij rss

Ekologija

Kako do energetsko učinkovitejše občine? Kako zagotoviti nepovratna EU sredstva za učinkovitejšo rabo energije v občini? Kako do CO2 nevtralne občine?
 • 17.12.2010 Akcija OČISTIMO SLOVENIJO se nadaljuje

  Akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu je bila nekaj zelo posebnega. 270.000 ljudi se je združilo, povezali smo se za skupno dobro, prevzeli odgovornost za svoj kraj in pokazali kako uspešni smo lahko, kadar se vsi borimo za isti cilj

več informacij rss

Informacijske tehnologije

Občine, ki v skladu s potrebami sodobne informacijske družbe v svoje poslovanje aktivno vključujejo informacijske tehnologije so veliko uspešnejše pri komunikaciji z občani.
 • 07.05.2012 Superračunalniške simulacije za spremljanje klimatskih sprememb

  V današnjih časih mnogokrat zaskrbljeno spremljamo ekstremne vremenske pojave in naravne nesreče. Ti so vse pogostejši tudi pri nas in se ne dogajajo le na drugem koncu sveta, kot je to bilo včasih. Ali lahko kaj od tega tudi predvidimo? Si lahko pomagamo s sodobno tehnologijo, da napovemo prihodnje dogodke na podlagi izkušenj iz preteklosti?

več informacij rss

Izobraževanje

Izobraževalni programi za občinske uslužbence in funkcionarje
 • 29.06.2012 OKLEŠČENA SREDSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE – ZANESLJIVO NAZADOVANJE V KAKOVOSTI DELOVANJA OBČIN

  Vlaganje v izobraževanje je investicija, ki zagotavlja oba cilja, če ste le pri preučevanju namenov in programov izobraževanja dovolj pozorni. Za letošnji drugi del izobraževalne sezone, to je od septembra pa tja do decembra je koristno razmisliti o takšnem investiranju v izobraževanje in mu je treba dati večji pomen. Če se to ne bo zgodilo, bo kakovost delovanja občin in kakovost delovanja zavodov, ki jim je občina ustanoviteljica, padla pod nivo sprejemljivosti.

  Določite si svoje prioritete, torej področja in vsebine, kjer je treba znanje nenehno izpopolnjevati in dopolnjevati, najsi bo v občinskih vrstah ali pri zavodih.

več informacij rss