Arhiv sporočil

datum: 17.09.2010

kategorija: agora

SIMULACIJA OBČINSKEGA DRUŽABNEGA SPLETA AGORA

V sredo, 15.9.2010, in v četrtek, 16.9.2010, smo v poslovnih prostorih podjetja Arctur v Ljubljani uspešno izvedli simulacijo občinskega družbenega spleta (ODS), ki je bil razvit v okviru projekta AGORA - Koncept odprtega okolja za celovito e-participacijo na lokalni ravni. Preverjanje spletne aplikacije v okviru specifičnega občinskega javno-političnega vprašanja je bilo del sklepnih aknivnosti projekta. Simulacija je potekala v sodelovalovanju z našimi družabniki v projektu Agora - strokovnjaki s Fakultete za družbene vede in iz partnerskega podjetja Alianta.

AGORA simulacijaGlavni namen projekta AGORA je bil vzpostavitev odprtega virtualnega okolja za celovito e-participacijo na lokalni ravni, ki bo omogočal dvosmerno komunikacijo med občino in občani preko različnih komunikacijskih kanalov. V ta namen je projektna skupina razvila občinski družben splet (ODS), ki omogoča vključevanje občanov v demokratične procese odločanja.

Simulacijsko okolje Agora Demo v grobih potezah oponaša del delovanja končnega sistema. Delno simulira ozadne podatkovne obdelave in hranjenje podatkov, hkrati pa še omejeno delovanje vmesnika in uporabniško doživetje. Da bi ugotovili, kako Arcturjeva tehnološko napredna rešitev, ustreza enostavnemu upravljanju e-vsebin v okviru e-demokracije in e-upravljanja, smo koncept aplikacije preiskusili v spletnem okolju z igranjem vlog in simulacijo medsebojne interakcije uporabnikov - občanov in občinskih predstavnikov - urednikov. Preverili smo tudi, kako je vmesnik aplikacije prilagojen ranljivim družbenim skupinam in kako jim omogoča e-participacijo.

Občinski družbeni splet je bil razvit s pomočjo številnih slovenskih občin. Brez pomoči sodelujočih občin, bi bila razvita aplikacija brez praktične vrednosti, zato se ob tej priložnosti zahvaljujemo vsem občinam, ki so prispevale k uresničevanju projektnih ciljev.

AGORA simulacija 4

Projekt AGORA bomo strnili na predstavitvi občinskega družbenega spleta AGORA v četrtek, 30.9.2010, v Ljubljani. Vabimo vse zainteresirane, da se nam pridružijo na festivalu nevladnih organizacij LUPA v središču Ljubljane. Srečanje bo priložnost za preizkus delovanja občinskega družbenega spleta.

Vse podrobnosti projekta AGORA in občinskega družbenega spleta, ki je bil razvit posebej za potrebe občin in spodbujanje vključevanja občanov v demokratične procese odločanja, lahko najdete na spletni strani projekta www.obcine.net/agora.

Projekt AGORA - Koncept odprtega okolja za celovito e-participacijo na lokalni ravni - je delno financiran s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter s strani Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.