Arhiv sporočil

datum: 04.10.2010

kategorija: agora

Arctur d.o.o. na strokovnem omizju »Izzivi in obeti za e-participacijo v lokalnih skupnostih – projekt AGORA«

LUPAV četrtek, 30. 9. 2010, se je družba Arctur d.o.o. udeležila strokovnega omizja »Izzivi in obeti za e-participacijo v lokalnih skupnostih – projekt AGORA«, ki je potekalo v ljubljanski dvorani Komuna v Kinu Šiška.

Omizje je organiziral Inštitut za elektronsko participacijo (INePA) - član Vseevropske mreže za e-participacijo (PEP-NET) v okviru Evropskega tedna državljanske participacije in 9. vseslovenskega festivala nevladnih organizacij LUPA.

Govorci strokovnega omizja so bili David Pahor (Arctur d.o.o.), Marinko Banjac in Blaž Ilc (Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani), Barbara Kvas (spletne dveri E-demokracija.si), v vlogi moderatorja pa je nastopal mag. Simon Delakorda, direktor Inštituta za elektronsko participacijo in član strokovne skupine za področje e-participacije pri Državljanski mreži za Srednjo in Vzhodno Evropo ter pridruženi strokovnjak DEMO-netEvropske mreže odličnosti na področju eParticipacije.

Sodelujoči so skupaj z občinstvom tehtali dosedanje izkušnje pri rabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij v demokratičnih odločevalskih procesih na občinski ravni v Sloveniji. Ugotovili so, da  je praksa le deloma potrdila teoretska pričakovanja o večjih možnostih soodločanja pri zadevah, ki vplivajo na življenje občanov v lokalnih skupnostih.

Vzpostavljanje celovite dvosmerne e-participacije o javnih zadevah med občino, občani in civilno družbo po raznovrstnih komunikacijskih kanalov še vedno predstavljalo velik izziv za civilno družbo, akademsko sfero, spletna podjetja in krajevno samoupravo. David Pahor je hkrati predstavil projekt Agoro in njegovo prototipno aplikacijo v obliki občinskega družbenega spleta.

Prešernov trg LUPAPo koncu strokovnega omizja so se predstavniki Arctur d.o.o. preselili na stojnico Inštituta za elektronsko participacijo na Prešernovem trgu v Ljubljani, kjer je Arctur d.o.o. kot gost  v sklopu festivala LUPA občanom in obiskovalcem festivala predstavljal zamisli, cilje in delovanje spletne demo aplikacije AGORA prek mobilnega interneta.

Opomba

Projekt AGORA - Koncept odprtega okolja za celovito e-participacijo na krajevni ravni - je delno financiran s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter s strani Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.