Sodelujoče občine

Občine so se priključile projektu v želji, da dvignejo raven e-participacije občanov v procesu odločanja. Kljčna vloga občin je nedvomno preizkus razvitega družabnega omrežja, ki lahko v polni meri zaživi šele s samo uporabo.

Na tem mestu se zahvaljujemo vsem občinam in županom, ki so se odzvale na naše povabilo k sodelovanju. Ob tem upamo,da bo družabeno omrežje vam in vašim občanom omogočilo iskanje boljših in učinkovitejših rešitev.

Mestna občina Nova Gorica
Župan: Mirko Brulc

Občina Ajdovščina
Župan: Marjan Poljšak

Občina Brežice
Župan: Ivan Molan

Občina Kobarid
Župan: Robert Kavčič

Občina Mengeš
Župan: Franc Jerič

Občina Mokronog - Trebelno
Župan: Anton Maver

Občina Postojna
Župan: Jernej Verbič

Občina Renče-Vogrsko
Župan: Aleš Bucik

Občina Šentjur
Župan: mag. Štefan Tisel

Občina Škocjan
Župan: Anton Zupet