Projektno vodenje v kriznih časih

datum: 30.01.2010

kategorija: projekti

Tudi slovenske organizacije se soočajo s svetovno krizo in negotovostjo, zato je nujna prilagoditev poslovanja nepredvidljivim razmeram na svetovnem trgu. Organizacije poiščejo notranje rezerve, obdržati morajo ključne zaposlene in se usmeriti na prioritetna naloge, saj je to ključnega pomena za uspešno poslovanje.

Izkoristite krizne čase sebi v prid!

Vas zanima, kaj lahko organizacije storijo same? Potrebna je natančna analiza poslovanja preteklega dela in postaviti načrte za naprej. Odkriti je treba skrite notranje rezerve, optimizirati delovne procese, izboljšati komunikacijo v organizaciji in z zunanjimi partnerji, povečati učinkovitost, izboljšati nadzor nad stroški …

Konkurenčno prednost bodo obdržala samo tiste organizacije, ki bodo obdržale ključne kadre in skupine, ki se bodo lahko osredotočale na tisto, kar najbolje znajo. Poslovanje je treba prilagoditi novim razmeram, saj dolgoročno preživijo le tisti, ki so najbolje prilagodljivi.

In kaj ima to skupnega s projektnim vodenjem?

Za uspešno prilagoditev krizi potrebujemo načrt. Določiti moramo prioritetne cilje in vključiti prave ljudi v procese. Spremljati moramo stroške na vseh področjih in tudi izvajanje zastavljenih nalog. Vse to pa je del projektnega vodenja.

Orodje za projektno vodenje naj omogoča:

  • enostavno vodenje, načrtovanje in spremljanje projekta,


  • boljšo učinkovitost projektnih skupin – izboljšana komunikacija in sodelovanje,


  • natančno opredelitev nalog,


  • sprotno in natančno spremljanje finančne odgovornosti,


  • manjšo verjetnost napak in stresa.