Register divjih odlagališč

datum: 17.04.2010

kategorija: geografski informacijski sistemi

V okviru projekta "Očistimo Slovenijo v enem dnevu" je nastal Register divjih odlagališč v Republiki Sloveniji

Register divjih odlagališč deluje v sklopu projekta Geopedia.si. Začetni popis lokacij je nastal v okviru terenskega popisa, ki so ga izvedeli partnerji akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu. Trenutno vsebuje preko 11.500 lokacij divijih odlagališč z vsemi podatki (natančna lokacija, površina, volumen, tip odpadkov ter fotografije).

Delno so bila odlagališča očiščena tekom akcije dne 17.4.2010, ki se je je udeležilo 246.000 prostovoljcev iz vse Slovenije, ki so zbrali več kot 13.000 ton smeti, predvsem kosovnih in komunalnih odpadkov.

Register bo obstajal tudi po akciji in občinam predstavlja podporo pri organizaciji odstrnaitev divjih odlagališč.

Povezave: