Prenovljen javni vpogled v podatke o nepremičninah

datum: 21.06.2010

kategorija: geografski informacijski sistemi


Geodetska uprava RS je objavila prenovljeno aplikacijo za vpogled v podatke o nepremičninah.

Prenovljen vpogledovalnik omogoča vsem uporabnikom še enostavnejši pregled podatkov o vseh nepremičninah v Sloveniji. Dopolnjen je s prikazom vrednosti nepremičnin, ki pa bodo javno vidne šele po sprejetju uredbe, s katero bo vlada določila modele vrednotenja nepremičnin.
Uporabnike bo najbolj navdušilo pregledovanje grafike in identifikacija nepremičnine (parcele ali stavbe) s klikom na lokacijo v grafičnem oknu in prikaz podatkov o izbrani nepremičnini.
V grafičnem načinu ni več dosedanjih omejitev, možno je premikanje, povečava, pomanjšava, lahko pregledujemo območje cele Slovenije, možno je izklapljati in vklapljati posamezne vsebinske sloje: ortofoto, karte, sloj parcel ali stavb.

Prenovljen vpogledovalnik je dosegljiv na naslovu:

http://prostor3.gov.si/javni/