Zbirka vrednotenja nepremičnin

datum: 21.06.2010

kategorija: geografski informacijski sistemi

V Zbirki vrednotenja nepremičnin se vodijo in vzdržujejo modeli množičnega vrednotenja nepremičnin, ki omogoča pregledovanje vseh 21 modelov množičnega vrednotenja nepremičnin (stanovanja, hiše, garaže, lokali,….).

V Zbirki vrednotenja nepremičnin se vodijo in vzdržujejo modeli množičnega vrednotenja nepremičnin, ki omogoča pregledovanje vseh 21 modelov množičnega vrednotenja nepremičnin (stanovanja, hiše, garaže, lokali,….). Modele vrednotenja nepremičnin sestavljajo vrednostne cone, vrednostne ravni, vrednostne tabele, koeficienti in faktorji za izračun vrednosti nepremičnin.

Vpogled v zbirko vrednotenja nepremičnin omogoča uporabniku, da si lahko sam (z nekaj truda) izračuna posplošeno tržno vrednost svoje nepremičnina na dan 1.1.2010.

Na podlagi podatkov o nepremičninah evidentiranih v registru nepremičnin in na podlagi modelov množičnega vrednotenja nepremičnin evidentiranih v zbirki vrednotenja nepremičnin, bo izveden poskusni izračun posplošene tržne vrednosti nepremičnin.

V začetku septembra 2010 bodo lastniki nepremičnin po pošti prejeli obvestilo o poskusno izračunani vrednosti nepremičnin in o uporabljenih podatkih za izračun vrednosti. Preko spleta ali s po pošti bodo lahko lastniki spreminjali podatke o nepremičnini ali dali pripombo na uporabljene modele vrednotenja nepremičnin.

S predstavljenimi vpogledovalniki v podatke o nepremičninah in podatke o modelih vrednotenja se bodo lahko lastniki seznanili s podatki, ki se vodijo v nepremičninskih evidencah. Lastniki, bodo lahko pripravili podatke o dejanskem stanju nepremičnin in jih po prejemu obvestila in navodil posredovali geodetski upravi.

Zaradi predhodne priprave podatkov za obveščanje, spreminjanje podatkov o nepremičninah do začetka septembra ni mogoče. Lastniki bodo lahko podatke spreminjali šele po sprejemu obvestila. Bo pa takrat spreminjanje podatkov enostavno z uporabo posebne spletne aplikacije ali pa bodo spremembe posredovali po pošti. Vsa slovenska gospodinjstva bodo o poteku obveščanja, obvestilih, vrednostih in podatkih o nepremičninah ter kako lahko podatke spremenijo ali dajo pripombo na uporabljene modele vrednotenja nepremičnin, podrobno seznanjena v posebni brošuri, ki jo bodo prejela najkasneje v začetku septembra 2010.

Vpogled v zbirko vrednotenja nepremičnin je dostopen na spletnem naslovu:

http://prostor3.gov.si/zvn/

oziroma direktno:

http://prostor3.gov.si/zvn/zvn/ZVN.html