Nepovratna sredstva za izboljševanje kakovosti življenja na podeželskih območjih

datum: 19.07.2010

kategorija: finance in davki

Dne 18.06.2010 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo Javni razpis za ukrep 322 Obnova in razvoj vasi ter Javni razpis za ukrep 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja, ki naj bi z podelitvijo nepovratnih sredstev prispevala k izboljševanju kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskih območjih.

Več si lahko preberete na povezavi:

http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/JAVNI_Razpisi/JR322_jun10/JR_322.pdf

http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/JAVNI_Razpisi/JR323_jun10/JR_323.pdf