Najavljene spremembe cen komunalnih storitev

datum: 27.08.2010

kategorija: finance in davki

Vlada RS je do sprejetja uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev zamrznila najvišje cene komunalnih storitev.