Vabilo na izobraževanje "Uvajanje dobre prakse v cestogradnjo"

datum: 23.11.2010

kategorija: zavod za gradbeništvo Slovenije

Spoštovani,

Vljudno vas vabimo na izobraževanje:
Uvajanje dobre prakse v cestogradnjo,
ki ga organizira Zavod za gradbeništvo Slovenije.
Izobraževanje bo potekalo

30. novembra 2010, od 9. do 16. ure v veliki dvorani Zavoda za gradbeništvo Slovenije na Dimičevi 12 v Ljubljani.

Sodelavci Oddelka za geotehniko in prometnice na Zavodu za gradbeništvo Slovenije (ZAG) se zavedamo, da je prenos strokovnega znanja v vsakdanjo prakso ključnega pomena za izboljšanje kakovosti gradnje cest in za trajnostni razvoj regije. Nova evropska regulativa s področja cestogradnje, ki se je sprejemala od 2008 do 2009 leta, prinaša precej sprememb tako na področju zagotavljanja kakovosti pri gradnji cest, kot tudi priprave dokumentacije za bitumenske proizvode, ki se pojavljajo na našem trgu. V preteklih letih smo stalno sodelovali pri uvajanju novih zahtev v prakso predvsem na področju gradnje avtocest, zato želimo te izkušnje prenesti čim širšemu krogu strokovnjakov s tega področja in dvigniti tehnično kulturo v gradbeništvu.

Vljudno vas vabimo, da se nam 16. septembra pridružite, ko bomo spremembe in pridobljene izkušnje podrobneje predstavili in vam omogočili lažji prehod na strokovno delo skladno z novimi predpisi.

 

ZAG vas vljudno vabi k izpolnitvi ankete, preko katere nam bo lažja organizacija dogodka v februarju 2011, ko bomo s predstavniki občin, stroke in odločevalcev pripravili predavanja in okroglo mizo ne temo učinkovitega prehoda na trajnostno gradbeništvo na lokalni ravni.

Anketo najdete tudi tule: http://www.zag.si/obcine/ 

 

PROGRAM  IZOBRAŽEVANJA

8:30 – 9:00      Prijava udeležencev

9:00 – 9:15      Pozdravni nagovor in predstavitev dejavnosti Oddelka za geotehniko

9:15 -10:45     1. sklop predavanj: Regulativa in kontrola kakovosti

Mojca Ravnikar Turk: Nevezane plasti – regulativa, kontrola kakovosti

mag. Bojana Lukač: Vezane asfaltne plasti - regulativa, kontrola kakovosti

Darko Kokot: Regulativa na področju voznih površin, kontrola kakovosti

10:45 – 11:15  Odmor

11:15 – 12:45  2. sklop predavanj: Asfaltne zmesi in plasti

Ema Kemperle: Lastnosti asfaltnih zmesi in plasti

doc. dr. Marjan Tušar: Trajnost asfaltnih plasti in dodatki v asfaltnih zmeseh          

Stojan Ferlič: Napake pri delu in poškodbe

Dušan Justin: Novi postopki in raziskave

12:45 – 13:45  Kosilo

13:45 – 15:00  3. sklop: Vodeni ogled laboratorija za asfalte in bitumne

 

 

zag1 

 

 KOTIZACIJA

Kotizacija za enega udeleženca znaša 90 € (z DDV). Zajema organizacijo izobraževanja, napitek v odmoru, kosilo, gradivo in potrdilo o udeležbi. Število udeležencev je omejeno na 50.

Izpolnjeno prijavnico pošljite Polonci Štritof do vključno 25. 11. 2010 na ZAG. Potrdilo o prijavi na izobraževanje vam pošljemo po e-pošti, zato nujno pripišite e-naslov udeleženca.

 

OPOMBA: Parkiranje na dvorišču ZAG ni možno, zato predlagamo parkirni hiši Smelt in Bežigrad ali pa parkirni prostor pred Ekonomsko fakulteto ULJ.