Akcija OČISTIMO SLOVENIJO se nadaljuje

datum: 17.12.2010

kategorija: ekologija in energetska učinkovitost javnih zgradb

Akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu je bila nekaj zelo posebnega. 270.000 ljudi se je združilo, povezali smo se za skupno dobro, prevzeli odgovornost za svoj kraj in pokazali kako uspešni smo lahko, kadar se vsi borimo za isti cilj

Prostovoljske čistilne akcije pa kljub svojim mnogim pozitivnim učinkom, problematike divjih odlagališč ne morejo trajno rešiti. Tudi če bi akcijo ponavljali, bi problem ostajal. To prav dobro vedo organizatorji vsakoletnih lokalnih čistilnih akcij. Odpadki se vedno znova kopičijo.

Potrebno je torej resno delati tudi na tem, da do nelegalnega odlaganja sploh ne bi prihajalo. S tem v mislih, je med aprilsko akcijo nastal tudi prvi vseslovenski register divjih odlagališč.

Čeprav je problematika divjih odlagališč tako zelo moteča za vse nas, pred aprilom marsikatera slovenska občina ni imela popisanih svojih divjih odlagališč, zato tudi ni bilo mogoče pripraviti primernega načrta za spopad z nelegalnim odlaganjem. Kljub temu, da sta popis in sanacijski načrt za občine po zakonu obvezna je to razumljivo. Za pripravo kvalitetnega sanacijskega načrta je namreč potrebno opravljati redne sistematične popise divjih odlagališč, ki so dragi in zamudni. Prav nobena slovenska občina si tega ne more privoščiti.

Tu pa lahko pomagamo prostovoljci. Več kot 1000 popisovalcev – tabornikov, skavtov, lovcev, ribičev, gozdarjev in še mnogih drugih - je združilo svoje moči in letos spomladi popisalo vse slovenske občine ter v Register vpisalo preko 13.000 divjih odlagališč.

Popise bomo redno opravljali še naprej. Vsako leto. Tako se bo mogoče učinkovito spopasti z nelegalnim odlaganjem, saj bomo dobili jasen pregled nad vsemi odlagališči v vsaki občini. Trudili se bomo, da bo naše delo kar najbolj strokovno in koristno, zato bomo omogočili prijave divjih odlagališč preko mobilnih telefonov, popisovalce bomo izobrazili in opremili.  

Z rednimi popisi bomo inšpekcijam in občinam pomagali spremljati, kje nastaja največ novih odlagališč, kje je potrebno povečati nadzor, morda postaviti kamero, zapornico. Tako se bodo lahko zmanjšali stroški, nadzor pa bo postajal vedno učinkovitejši.

Vsako odlagališče v Registru bomo ocenili glede na nevarnost za okolje. To bo primerna strokovna podlaga za pripravo sanacijskega načrta. Na ta način se bodo lahko sredstva za čiščenje divjih odlagališč porabila kar najbolj učinkovito.

Dolg uvod…kar sem želel povedati pa je to: za učinkovito spopadanje z divjimi odlagališči moramo stopiti skupaj. Prostovoljci in občinski delavci - vsi lahko pomagamo na svoj način.

Prostovoljski popisi bodo organizirani vsako leto v marcu. Naslednji že marca 2011. Če želite pomagati, vas vabim, da nam pišete na popis@ocistimo.si Do danes se nam je za pomoč javilo že preko 150 prostovoljcev.

Vsa popisana odlagališča bodo, kot do sedaj, javno dostopna na spletni strani www.ocistimo.si. Na tej spletni strani lahko tudi vedno popolnoma anonimno prijavite divja odlagališča, ki jih poznate.

 

Pa hvala za vašo pomoč!

Janez Matos

Društvo Ekologi brez meja

Ključne točke

  • učinkovita raba energije
  • obnovljivi viri energije
  • zmanjšanje stroškov za energijo za javne objekte
  • zmanjšanje obremenjevanja okolja

Povpraševanje

Pridobite si mnenje strokovnjakov s področja ekologija in energetska učinkovitost.
0 + 2 =