Poskusni izračun vrednosti nepremičnin

datum: 04.10.2010

kategorija: geografski informacijski sistemi

Geodetska uprava RS je lastnikom poslala obvestila o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin. Deluje tudi aplikacija Obveščanje.

Geodetska uprava Republike Slovenije je zaključila s pripravo modelov izračuna poslošene vrednosti nepremičnin in poskusno ovrednotila vse nepremičnine, ki se nahajajo v Registru nepremičnin.

Lastniki so podatke o izračunani vrednosti ter lastnosti nepremičnin, ki vplivajo na vrednost, prejeli po pošti.

O morebitnih napakah v podatkih so lastniki dolžni obvestiti Geodetsko upravo RS, bodisi preko obrazca, ki se nahaja v brošuri, spletne aplikacije Obveščanje ali pa z obiskom urada GURS.

Koristne povezave:

Ključne točke

 

  • prostorsko načrtovanje

Povpraševanje

Pridobite si mnenje strokovnjakov s področja gis.
8 + 2 =