Splošni podatki o IT

Za uspešno uvedbo informatizacije je v začetni fazi potrebno predvsem zanesljiva analiza in svetovanje s področje informacijskih tehnologij.

Storitve analize in svetovanja s področja informacijskih tehnologij so pogosto del – običajno uvod - obširnejših projektov, lahko pa predstavljajo samostojen projekt. Analiza in svetovanje se nanašata predvsem na razne oblike spletnega delovanja, prisotnosti na spletu, oblikovanja novih pristopov k nudenju storitev preko spleta, ipd.

Pri ustanovah javne uprave so storitve analize in svetovanja povezane z zagotavljanjem univerzalne dostopnosti spletnih vsebin, pospeševanju e-vključevanja, zniževanju digitane ločnice ipd.

Svetovanje poteka na več področjih, med najpomembnejša pa sodijo:

 • analiza spletne pojavnosti;
 • svetovanje pri načrtovanju spletne pojavnosti;
 • načrtovanje spletnih storitev;
 • pozicioniranje na svetovnem spletu;
 • svetovanje in pomoč pri pripravi vsebin;
 • e-partecipacija, e-storitve za upravo;
 • moderiranje forumov;
 • umestitev na iskalnike;
 • e-poslovanje v javni upravi.

Po uspešno izvedenem svetovanju ima občina pripravljene smernice za pričetek izvajanje posameznega IT projekta.

Informacijske tehnologije v občini ponujajo možnost za uspešen spopad z vse pogostejšimi spremembami okolja v posamezni občini.

Glavna razvojna usmeritev občine mora biti predvsem povečanje kvalitete storitev, dobra komunikacija in dostopnost. Pomembno vlogo pri doseganju teh ciljev ima pospešen proces informatizacije in uvedba e-poslovanja v občino.

Ključne točke

 • IT svetovanje
 • spletna pojavnost
 • e-partecipacija
 • e-poslovanje

Povpraševanje

Pridobite si mnenje strokovnjakov s področja it.
8 + 1 =