Izobraževanje

Deljena so mnenja o tem, kako naj bi občina – vseeno, velika ali majhna – kar najbolj učinkovito izpolnjevala svoje poslanstvo. Nekateri prisegajo na izrazito poslovnost (občina kot podjetje), spet drugi zgolj na blaginjo občanov (občina kot socialni zavod), najdejo se izraziti birokrati, pa sanjači, itd. Ampak vi, ki v občinah skrbite za stotine področij in znotraj njih za milijone podrobnosti, veste, da takšne delitve ne zagotavljajo uspešnega delovanja občine. Nešteto strokovnih vsebin, ki jih je treba obvladovati in medsebojno usklajevati, tvorijo občutljiv mehanizem, od katerega delovanja je odvisna kakovost življenja občanov in njihov razvoj in napredek. Delovanje lokalne skupnosti je torej v veliki meri odvisna od strokovnosti in usposobljenosti vseh zaposlenih v občinskih strukturah.

Aktualno

 • 29.06.2012 OKLEŠČENA SREDSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE – ZANESLJIVO NAZADOVANJE V KAKOVOSTI DELOVANJA OBČIN

  Vlaganje v izobraževanje je investicija, ki zagotavlja oba cilja, če ste le pri preučevanju namenov in programov izobraževanja dovolj pozorni. Za letošnji drugi del izobraževalne sezone, to je od septembra pa tja do decembra je koristno razmisliti o takšnem investiranju v izobraževanje in mu je treba dati večji pomen. Če se to ne bo zgodilo, bo kakovost delovanja občin in kakovost delovanja zavodov, ki jim je občina ustanoviteljica, padla pod nivo sprejemljivosti.

  Določite si svoje prioritete, torej področja in vsebine, kjer je treba znanje nenehno izpopolnjevati in dopolnjevati, najsi bo v občinskih vrstah ali pri zavodih.

 • 09.05.2012 Kakšne in čigave so odgovornosti za zdravo pitno vodo

  Lokalne skupnosti so med drugim pogosto zadolžene za zagotavljanje ustrezne pitne vode na svojih območjih. Za to so najpogosteje pooblaščene posebne (javne) službe, kot so javni vodovodi, komunalna podjetja, vodne skupnosti, skupine občanov ali celo nekatera podjetja ali posamezni zavodi. Vsi ti subjekti, ki nastopajo kot upravljalci večjih ali manjših vodnih sistemov, so odgovorni za zagotavljanje ustreznosti pitne vode. To pa hkrati pomeni zahtevno strokovno usposobljenost pooblaščenih oseb, ali najem ustreznih zunanjih izvajalcev, saj je zagotavljanje higienske ustreznosti vode zapleten strokoven proces. Poleg tega upravljalce vodovodnih sistemov zavezuje cel niz zakonov, ki jih je treba poznati in upoštevati.

Pogosto zastavljena vprašanja

Pogosto preberemo, da je razpisan seminar ali delavnica ali posvet. Zanima me, kakšna je razlika, saj je sama nisem opazila, pa sem bila enkrat na posvetu in enkrat na delavnici?

No, razliko bi morali opaziti, sicer je organizator slabo izbral poimenovanje izobraževalnega dogodka, ali pa ga je slabo izpeljal. Pogosto izobraževanje poimenujejo tako ali drugače zato, ker bi želeli s tem povečati zanimanje in posledično obisk. To pa je zloraba strokovnih poimenovanj različnih oblik dela.

SEMINAR je izobraževanje, kjer ima pretežno besedo strokovni izvajalec – predavatelji (ali več njih), udeleženci pa snov spoznavajo in spremljajo. Njihova aktivna vloga je predvsem v zastavljanju dodatnih vprašanj. Seminar praviloma obravnava teme, ki so nove ali ki pomenijo dopolnjevanje strokovnega znanja slušateljev. Namen seminarja je torej spoznati nova dejstva ali na novo obnoviti poznavanje snovi.

DELAVNICA je izobraževanje, kjer je strokovni izvajalec toliko predavatelj, kolikor je tudi moderator. Snov torej podaja, hkrati pa jo oblikuje tudi v naloge in vaje, ki jih udeleženci posamič ali v skupini (ali več manjših skupinah) rešujejo ter potem primerjajo rezultate ter ugotavljajo postopke dela, napake, izvirne rešitve, itd. Namen delavnice je torej naučiti se, osvojiti nekatere postopke dela oziroma spoznati različne metode in načine reševanja določenih nalog. Praviloma naj bi imela zaradi načina dela delavnica omejeno število udeležencev.

POSVET je razširjena oblika seminarja, kjer imajo sicer glavno besedo strokovni izvajalci – predavatelji, vendar mora biti organizacija dogodka taka, da lahko tudi udeleženci ne le zastavljajo vprašanja, pač pa tudi izražajo mnenja o določeni temi, predstavljajo svoje izkušnje, sprožajo (polemične) razprave in podobno. Namen posveta torej je soočati različne ali dopolnjujoče poglede na določeno temo ter s tem omogočiti vsem širši vpogled in boljše poznavanje snovi.

Kratko vprašanje: kdo od zaposlenih v občini naj bi poznal protokol?

Kratek odgovor: vsi. Natančneje pa takole: seveda se pričakuje, da naj bi župan obvladoval protokol najbolje. Vendar je treba takoj dodati, da je najbolje, če ima župan pri sebi človeka, ki protokol na sploh obvlada bolje in mu daje pred (in med) posameznim dogodkom konkretna navodila glede protokolarnih postopkov. Tako ga razbremeni razmišljanja o vedenju in o možnih napakah in se lahko osredotoči na svoje poslanstvo v določeni situaciji.

Osnove protokolarnega obnašanja ob različnih dogodkih (proslavah, obiskih, gostovanjih, drugih svečanostih) pa mora poznati kar večina delavcev na občini, saj to sodi že v splošno razgledanost in usposobljenost uslužbencev in funkcionarjev.

 

Ključne točke

 • seminarji za občinske uradnike
 • delavnice za občinske uradnike
 • posveti za občinske uradnike

Povpraševanje

Pridobite si mnenje strokovnjakov s področja izobraževanje.
0 + 6 =