Splošni podatki o JZP

Občine lahko izvajajo postopke po Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/2006) v primerih, ko gre za principe zasebnega vlaganja v javne projekte in/ali javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu.

Zakon pozna pogodbeno in statusno javno-zasebno partnerstvo, pri čemer se pogodbeno javno-zasebno partnerstvo deli na javnonaročniško partnerstvo in koncesijsko partnerstvo. Namen tega zakona je omogočiti in pospeševati zasebna vlaganja v izgradnjo, vzdrževanje oziroma upravljanje objektov in naprav javno-zasebnega partnerstva ter druge projekte, ki so v javnem interesu. V postopkih izbire zasebnega partnerja se skladno z zakonom smiselno uporabljajo določila, ki veljajo za javno naročanje.

Ključne točke

  • postopek javno-zasebnega partnerstva
  • javnonaročniška oblika javno-zasebnega partnerstva
  • koncesijska oblika javno-zasebnega partnerstva

Povpraševanje

Pridobite si mnenje strokovnjakov s področja jzp.
7 - 6 =