Pogosto zastavljena vprašanja

4 - 6 =


Ali se izplača vlagati napor in stroške v razpisne dokumentacije?

Ne, kadar s tem preobremenimo ljudi, kadar skušamo zadovoljiti kriterijem na račun kakovosti projekta, kadar prijavljamo projekte samo zato, ker so na voljo sredstva, kadar se vodenja lotevajo ljudje, ki tega niso vešči.

Da, kadar ima projekt jasno dodano vrednost za prijavitelja, šele nato se lotimo aktivnosti, ki so potrebne za uspešno kandidaturo. Seveda pa velja, da gre za aktivnosti, ki so ciklične: preko prepoznavanja potreb prijavitelja iščemo stične točke z razpisovalcem na podlagi tega oblikujemo projekt, ki ga skušamo čim bolj optimalno izpeljati.

Kako da projekt, ki je dober, razvojno usmerjen in ima veliko dodano vrednost v lokalni in regionalni skupnosti ni uspešen, hkrati pa uspejo mnogo manj ambiciozni projekti?

Dejstvo je, da evalvatorji »vedo« le to kar jih predstavite.  Dober projekt je v tem smislu projekt, ki prepriča financerja. Zato mora biti logično strukturiran, finančno uravnotežen, hkrati pa morajo biti pozitivni učinki prikazani na razumljiv in nedvoumen način, brez olepševanja, kvantificirani in kjer to ni možno jasno razloženi. Pri projektih, še posebej pri mednarodnih projektih, je velikokrat podobno kot da bi vam vrhunski mehanik skušal predstaviti prednosti vrhunske limuzine. Izvedeli boste vse o navoru, razmerju med močjo in težo, elektronskem vbrizgu in DVBS?? sistemu, ne boste pa izvedeli da to po domače pomeni, da je vožnja skoraj neslišna, udobna, da neravnin skoraj ne boste čutili, da ima mnogo manj izpustov CO2 ,ogrevane sedeže in posebno varnostno opremo za otroke… na kratko, za dober projekt se morajo povezati strokovnjaki iz področja vsebine in strokovnjaki iz področja projektnega vodenja.

 S tem si ne le povečate možnosti za uspeh na razpisu bistveno si povečate tudi čas, ko vam ne bo treba delati na projektu in reševati nepričakovanih težav pri vodenju, finančnem spremljanju, poročanju,…skratka pri vsem, kar sofinancirane projekte dela »uporabnikom neprijazne«.

Kako naj ugotovimo ali je projekt primeren za financiranje?

Najlažje tako, da preko že objavljenih razpisov in preko strateških dokumentov RS (OP, SRS, DRP) ugotovimo katere so prioritete v katere bo Slovenija in EU skladi usmerili večino svojih sredstev. Vsekakor pa je dobro, da vaš projekt oceni tudi nekdo, ki ima izkušnje s pripravo projektov.

Povpraševanje

Pridobite si mnenje strokovnjakov s področja nepovratna sredstva.
1 - 9 =