Novice iz občin

Javna razgrnitev Proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2020

Datum: 15.11.2019
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Javne razgrnitve

Obvestilo o javni razgrnitvi proračunaJavna razgrnitev bo potekala od sobote, 16. 11. 2019 do vključno ponedeljka, 2. 12. 2019 na spletni strani občine www.obcina-kanal.si ter na sedežu Občine Kanal ob Soči.Pripombe na predlog proračuna lahko občani posredujejo na sedež Občine Kanal ob Soči izključno v pisni obliki, in sicer osebno ali po pošti na naslov Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal ali po e-pošti na naslov obcina.kanal@obcina-kanal.si .Rok za podajanje pripomb je do vključno ponedeljka, 2. 12. 2019, do 12 ure.GRADIVO:

Uvod

Odlok o proračunu 2020 – predlog

Splošni del proračuna 2020 – predlog

Posebni del proračuna 2020 – predlog

Načrt razvojnih programov 2020-2023 – predlog

Obrazložitve proračuna 2020 – predlog

Proračun za leto 2020 – sklep - predlog

Sklep o potrditvi DIIP-ov za nove investicije v proračunu 2020-predlog

Kadrovski načrt za leto 2020 –predlog

Sklep o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kanal ob Soči za leto 2020 – predlog

Obrazec št. 1

Obrazec št. 2Pripombe in predlogi občinskih svetnikov