Novice iz občin

Javno naročilo Crossit Safer 2

Datum: 19.11.2019
Vir: Občina Ajdovščina
Rubrika: Javna naročila

                         

Javno naročilo "CROSSIT SAFER 2" je objavljeno na portalu javnih naročil pod št. JN008072/2019-W01 , z dne 19. 11. 2019.

Program čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja, splošni cilj je izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja, prednostna os 4.

Rok za oddajo ponudb je do 6. 12. 2019, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki preko informacijskega sistema e-JN .

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 28. 11. 2019, do 12. ure.

Dokumentacija JN

ESPD

Obrazci Word