Novice iz občin

Javno naročilo Dobava in montaža nadstreškov ter latnikov na Lavričevem trgu

Datum: 26.11.2019
Vir: Občina Ajdovščina
Rubrika: Javna naročila

Javno naročilo Dobava in montaža nadstreškov ter latnikov na Lavričevem trgu je objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. JN008253/2019-W01 , z dne 26. 11. 2019.

Rok za oddajo ponudbe je do 16. 12. 2019, do 9. ure. Ponudbo je potrebno oddati v elektronski obliki preko informacijskega sistema e-JN .

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko portala javnih naročil, do 10. 12. 2019, do 12. ure.

Dokumentacija JN

Popisi in načrti za sklop 1

Popisi in načrti za sklop 2

ESPD

Obrazci Word