Novice iz občin

Obvestilo prejemnikom sredstev javnih razpisov za sofinanciranje kulturnih projektov in projektov nepremične kulturne dediščine

Datum: 28.11.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Razpisi

1. Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na območju Mestne občine Nova Gorica

NEVLADNE ORGANIZACIJE

Prejemnik sredstev je sofinancerju dolžan predložiti zadnji zahtevek za izplačilo sredstev, končno vsebinsko in finančno poročilo o realizaciji projekta, ki vsebuje specifikacijo stroškov celotnega projekta ter dokazila o namenski porabi odobrenih proračunskih sredstev praviloma v 30 dneh po izvedbi projekta in najkasneje do 29. 11. 2019. Projekta mora biti v celoti izvedena do 29. 11. 2019.

Prejemnik sredstev, katerega projekt se bo izvajal od 15. 11. 2019 do 31.12. 2019 oziroma tudi v času od 15. 11. 2019 do 31.12. 2019, kar mora biti razvidno iz prijave, je sofinancerju dolžan predložiti:

- delno vsebinsko in finančno poročilo (z dokazili o namenski porabi sredstev) o delni realizaciji projekta in porabi odobrenih proračunskih sredstev v višini najmanj 80 % ter zahtevek za izplačilo sredstev v višini do 100 % odobrenih proračunskih sredstev z jasno navedbo, da bo projekt oz. preostali del projekta izveden do 31. 12. 2019, najkasneje do 29. 11. 2019,

- končno vsebinsko in finančno poročilo o realizaciji projekta in namenski porabi sredstev, najkasneje do 20. 1. 2020. 

V roku oddano končno oziroma delno vsebinsko in finančno poročilo z vsemi zahtevanimi prilogami je pogoj za nakazilo sredstev za odobreni projekt.
 

SAMOSTOJNI USTVARJALCI NA PODROČJA KULTURE

Prejemnik sredstev je sofinancerju dolžan predložiti zadnji zahtevek za izplačilo sredstev, končno vsebinsko in finančno poročilo o realizaciji projekta, ki vsebuje specifikacijo stroškov celotnega projekta ter dokazila o namenski porabi odobrenih proračunskih sredstev praviloma v 30 dneh po izvedbi projekta in najkasneje do 29. 11. 2019. Projekt mora biti izveden najkasneje do 29. 11. 2019.

V roku oddano končno vsebinsko in finančno poročilo z vsemi zahtevanimi prilogami je pogoj za nakazilo sredstev za odobreni projekt.

 

2. Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica v letu 2019

Prejemniki sredstev morajo na predpisanih obrazcih najkasneje do 29. 11. 2019  občini predložiti: 

- končno poročilo, ki ga sestavlja vsebinsko in finančno poročilo ter dokazila o izvedenih projektih, za katere so jim bila sredstva dodeljena, 

-  zahtevek za izplačilo,

-  dokazila o namenski porabi sredstev (kopije računov s priloženimi bančnimi izpisi nakazil, kopije plačanih virmanov oziroma položnic ipd.), potrjena s strani odgovornega konservatorja.