Novice iz občin

Spremembe na področju sofinanciranja programov javnih del v Mestni občini Nova Gorica

Datum: 02.12.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Sporočilo za javnost

Mestni svetniki Mestne občine Nova Gorica so na seji 21. novembra 2019 sprejeli Odlok o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz proračuna Mestne občine Nova Gorica. 

Bistvene novosti, ki jih prinaša odlok: 

  • Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, bo prispele vloge obravnavala po vrstnem redu njihovega prispetja, do porabe razpoložljivih sredstev.
  • Prednost pri obravnavi bodo imeli programi javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica in pri katerih gre za programe s področja vzgoje, izobraževanja, kulture in športa; poleg teh pa tudi programi s področja socialnega varstva ne glede na to, kdo je izvajalec javnih del.
  • Mestna občina bo posameznemu izvajalcu javnih del sofinancirala največ 4 udeležence programov javnih del. 

Vloge za izbor in sofinanciranje programov javnih del se podajo na obrazcih, ki so priloga javnega povabila za izbor programov javnih del, ki ga objavi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Vloge se oddajo osebno v sprejemni pisarni Mestne občine Nova Gorica (soba 36/I. nadstropje) v zaprti ovojnici, z oznako »Vloga za izbor programov JD«, najkasneje četrti (4.) dan od objave javnega povabila Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.