Novice iz občin

Odločba o prenehanju statusa javnega dobra na nepremičnini v k.o. Ajdovščina

Datum: 06.02.2020
Vir: Občina Ajdovščina
Rubrika: Obvestila - občinske nepremičnine

 Odločba o prenehanju statusa javnega dobra