Novice iz občin

PODALJŠAN ROK za Pobude za spremembo namenske rabe prostora v prostorskih aktih Občine Kanal ob Soči

Datum: 20.05.2020
Vir: Občina Kanal ob Soči
Rubrika: Javne razgrnitve

v sklopu priprave 2. sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kanal ob Soči podaljša do vključno 31. 8. 2020.Odločitev o podaljšanju roka je sprejeta z namenom, da se v največji možni meri odpravijo morebitne posledice ovir, oziroma omejitev, ki so nastale pri pripravi in oddaji pobud zaradi ukrepov za preprečevanje možnosti širjenja koronavirusa, ki povzroča bolezen Covid-19, sprejetih na območju Republike Slovenije.Vse ostale informacije, v zvezi s sprejemanjem pobud in predlogov za spremembe in dopolnitve OPN Občine Kanal ob Soči je možno dobiti v prostorih Občine Kanal ob Soči, vsak dan v času uradnih ur ali na e-naslovu: obcina.kanal@obcina-kanal.si .Vse o postopku oddaje pobude ter Obrazec za pobudo najdete TU