Novice iz občin

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo solastniškega deleža na delu nepremičnine v najem - parc.št. 362/2 k.o. Nova Gorica

Datum: 28.07.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Razpisi

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo solastniškega deleža na delu nepremičnine v najem - parc.št. 362/2 k.o. Nova Gorica

 

Čas objave: 28.7. - 17.8.2020