Projekti

Najpomembnejši občinski projekt je načrtovanje in izvajanje občinskega proračuna. K temu pa lahko priključimo tudi projekte, ki so sofinancirani iz občinskega denarja.

Aktualno

  • 20.04.2010 Nagrada za spletno aplikacijo za vodenje projektov

    Slovensko društvo informatika je na 17. konferenci »Dnevi Slovenske Informatike«, katerega letošnje sporočilo je »Uravnotežite naložbe, tveganja in razvoj za uspeh«, podelilo nagrade za najboljše projekte s področja informatike za leto 2010. Ob prisotnosti Predsednika Republike Slovenije, dr. Danila Türka in številnih eminentnih gostov s področja informatike in telekomunikacij, je Arctur d.o.o. prejel priznanje za 3. mesto za »Razvoj druge generacije spletnega sistema za projektno vodenje 4PM«. Prva nagrada je pripadla ZZZS za projekt »Prenova sistema KZZ«, druga pa Vrhovnemu sodišču RS za projekt »Prenova izvršilnih vpisnikov – elektronska izvršba«.

  • 30.01.2010 Projektno vodenje v kriznih časih

    Tudi slovenske organizacije se soočajo s svetovno krizo in negotovostjo, zato je nujna prilagoditev poslovanja nepredvidljivim razmeram na svetovnem trgu. Organizacije poiščejo notranje rezerve, obdržati morajo ključne zaposlene in se usmeriti na prioritetna naloge, saj je to ključnega pomena za uspešno poslovanje.

Pogosto zastavljena vprašanja

Kateri so procesi projektnega vodenja?

PRIPRAVA PROJEKTOV: priprava projektne ideje, identificiranje potrebe, določitev ciljev projekta in potrebnih virov: projektne ekipe, finančnih virov …
VZPOSTAVITEV PROJEKTA: razčlenitev projekta: načrtovanje kdo dela kaj in do kdaj mora biti narejeno, obseg dela, načrtovanje finančnih sredstev.
IZVAJANJE PROJEKTA: sledenje in nadzor poteka projekta: napredek projekta, opravljeno delo glede na načrt in porabljenimi viri.
PROJEKTNA KOMUNIKACIJA: transparentna izmenjava ključnih informacij o projektu: o poteku projekta, izvajanje nalog, izmenjava projektne dokumentacije (nastali delovni dokumenti kot rezultat dela, zapisniki sestankov, sklepi).
POROČANJE: priprava poročil o opravljenem delu, finančna poročila o nastalih stroških in prihodkih, glede na plan…

Kaj je projekt? Kaj je faza, naloga, mejnik?

Projekt je dejavnost, ki ima začetek in konec, omejene vire (kadrovski, finančni, časovni…) in je usmerjena k doseganju končnega cilja.
Faza je delitev projekta na manjše, zaključene celote. Tudi faze imajo lahko svoj cilj in prav tako omejene vire.
Naloga je aktivnost, ki pripomore k doseganju projektnega cilja. Ima določeno trajanje, t. j. začetek in konec, vsebino ter osebo, ki je odgovorna za njeno izvedbo.
Mejnik je rok za izvedbo določenega opravila. Nima določenih virov (ur), le odgovorno osebo, ki skrbi za doseganje tega mejnika.

Kaj je projektni vodja?

Vsak projekt potrebuje svojega projektnega vodjo, ki mora obvladovati širok spekter veščin. Odgovoren je za doseganje ciljev projekta, operativno vodenje ekipe, doseganje zastavljenih rokov in obvladovanje vseh vrst stroškov in tudi kakovosti. Njegovo delo vključuje tako koordiniranje projektne ekipe, analiziranje, dokumentiranje, predstavljanje rezultatov, pripravljanje sestankov, dela, pogajanja z nadrejenimi, sodelavci v ekipi in zunanjimi izvajalci, potrjevanje dogovorov, predvidevanje razvoja projekta, prebiranje strokovne literature in poročil, obveščanje javnosti in projektne ekipe… Vodja projekta komunicira, sestankuje, spremlja projekt, sprejema nove sodelavce…

Ključne točke

  • celovit vpogled v projekte
  • natančno definirane odgovornosti posameznikov
  • sledenje spremembam
  • nadzor finančnega toka

Povpraševanje

Pridobite si mnenje strokovnjakov s področja projekti.
2 + 3 =