Pogosto zastavljena vprašanja

0 - 4 =


Kaj je projektni vodja?

Vsak projekt potrebuje svojega projektnega vodjo, ki mora obvladovati širok spekter veščin. Odgovoren je za doseganje ciljev projekta, operativno vodenje ekipe, doseganje zastavljenih rokov in obvladovanje vseh vrst stroškov in tudi kakovosti. Njegovo delo vključuje tako koordiniranje projektne ekipe, analiziranje, dokumentiranje, predstavljanje rezultatov, pripravljanje sestankov, dela, pogajanja z nadrejenimi, sodelavci v ekipi in zunanjimi izvajalci, potrjevanje dogovorov, predvidevanje razvoja projekta, prebiranje strokovne literature in poročil, obveščanje javnosti in projektne ekipe… Vodja projekta komunicira, sestankuje, spremlja projekt, sprejema nove sodelavce…

Kateri so procesi projektnega vodenja?

PRIPRAVA PROJEKTOV: priprava projektne ideje, identificiranje potrebe, določitev ciljev projekta in potrebnih virov: projektne ekipe, finančnih virov …
VZPOSTAVITEV PROJEKTA: razčlenitev projekta: načrtovanje kdo dela kaj in do kdaj mora biti narejeno, obseg dela, načrtovanje finančnih sredstev.
IZVAJANJE PROJEKTA: sledenje in nadzor poteka projekta: napredek projekta, opravljeno delo glede na načrt in porabljenimi viri.
PROJEKTNA KOMUNIKACIJA: transparentna izmenjava ključnih informacij o projektu: o poteku projekta, izvajanje nalog, izmenjava projektne dokumentacije (nastali delovni dokumenti kot rezultat dela, zapisniki sestankov, sklepi).
POROČANJE: priprava poročil o opravljenem delu, finančna poročila o nastalih stroških in prihodkih, glede na plan…

Kaj je projekt? Kaj je faza, naloga, mejnik?

Projekt je dejavnost, ki ima začetek in konec, omejene vire (kadrovski, finančni, časovni…) in je usmerjena k doseganju končnega cilja.
Faza je delitev projekta na manjše, zaključene celote. Tudi faze imajo lahko svoj cilj in prav tako omejene vire.
Naloga je aktivnost, ki pripomore k doseganju projektnega cilja. Ima določeno trajanje, t. j. začetek in konec, vsebino ter osebo, ki je odgovorna za njeno izvedbo.
Mejnik je rok za izvedbo določenega opravila. Nima določenih virov (ur), le odgovorno osebo, ki skrbi za doseganje tega mejnika.

Ključne točke

  • celovit vpogled v projekte
  • natančno definirane odgovornosti posameznikov
  • sledenje spremembam
  • nadzor finančnega toka

Povpraševanje

Pridobite si mnenje strokovnjakov s področja projekti.








8 + 4 =