Splošni podatki o projektih

Najpomembnejši občinski projekt je načrtovanje in izvajanje občinskega proračuna. K temu pa lahko priključimo tudi projekte, ki so sofinancirani iz občinskega denarja.

Občina je država v malem, obseg dela sicer manjši, drugače pa enak kot na nivoju države. Tako na občinski ravni kot tudi na ravni krajevnih skupnosti je potreben dober in učinkovit nadzor nad dogajanji in porabo sredstev. Župani in predsedniki krajevnih skupnosti svoje funkcije običajno ne opravljajo poklicno, saj imajo vsak svojo službo. Zato je pomembno, da jih opremimo s ključnimi informacijami, da se bodo znali pravilno odločati.

Eden izmed najpomembnejših občinskih projektov je načrtovanje, spremljanje in nadzor izvajanja sprejetega proračuna. Pri tem različne osebe zanimajo različni podatki:

  • župana, direktorje občinskih uprav, kabinet župana zanimajo terminski in finančni okvirji projektov;
  • oddelek za finance se ukvarja z načrtovanjem in izvajanjem sprejetega proračuna ter spremljajočo dokumentacijo;
  • vodja oddelka skrbi za izvajanje terminskega načrta, spremljajočo dokumentacijo;
  • strokovni delavec: nadzor, kakovost in izvedba projekta.


V sam proračun so vključeni številni projekti.

Pri vsakem projektu je potrebno spremljati finančno stanje, terminski plan, realizacijo, dokumentacijo, kakovost in izvajati nadzor. Če k podatkom dodamo še stopnjo dokončanosti in finančno pokritost projekta, dobimo idealen pregled za kabinet župana.

Tak način splemljanja nam omogočajo spletna orodja za vodenje projektov.

Ključne točke

  • celovit vpogled v projekte
  • natančno definirane odgovornosti posameznikov
  • sledenje spremembam
  • nadzor finančnega toka

Povpraševanje

Pridobite si mnenje strokovnjakov s področja projekti.
6 - 7 =