Splošni podatki o razpisih

Občine so, podobno kot drugi proračunski porabniki, zavezanci za javna naročila. Podobno velja tudi za podjetja, katerih ustanovitelji so občine. Navedeno pomeni, da so dolžni izvajati nabave blaga, storitev in gradenj skladno z določili zakonodaje, ki ureja javno naročanje. V Republiki Sloveniji od konca leta 2006 veljata Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) ter Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS). Oba sta bila objavljena v Uradnem listu RS št. 128/2006, spremembe in dopolnitve pa so bile sprejete v letu 2008 Uradnem listu RS št. 16/2008).

Poenostavljeno to pomeni, da mora vsak zavezanec izvajati nabave blaga, storitev in gradenj po navedenih zakonih v primeru, da vrednost posamezne nabave presega v teh zakonih navedene zneske. Nekatere vrednosti se začno že pri 10.000 EUR, objave na portalu http://www.enarocanje.si pa so potrebne že od 40.000 EUR dalje.

Ključne točke

  • razpisi
  • Zakon o javnem naročanju
  • proračun

Povpraševanje

Pridobite si mnenje strokovnjakov s področja razpisi.
5 - 2 =